All You need to know about the MIT Degree Program offered by the University of Kelaniya

What is Kelaniya MIT ?


මේ විස්තරය කැලණිය විශ්වවිද්යාලයේ විද්යා පීඨයේ කර්මාන්ත පරිපාලන අධ්යනාංශය මගින් ප්රදානය කරන කලමණාකරණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ගෞරව උපාධි පාඨමාලාව සහ (B.Sc. Honours in Management and Information Technology – MIT) තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ගෞරව උපාධි පාඨමාලාව (B.Sc. Honours in Information Technology – IT) ගැනයි.
 
පෙර වසරවල කර්මාන්ත පරිපාලන අධ්යානාංශය මගින් MIT උපාධි පාඨමාලාව පමණක් ලබා දුන්නත් ඉහළ ඉල්ලුම නිසා 2021 වර්ෂයේ සිට MIT සහ IT පාඨමාලාව වශයෙන් ගෞරව උපාධි දෙකක් පිරිනමනවා.
 

🔹 මේ උපාධි පාඨමාලාව පිළිබඳව සරලවම.

කලමණාකරණය (Management) සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (IT) යන ක්ෂේත්ර දෙකම ආවරණය වන පරිදි නිර්මාණය වී තිබෙන අවුරුදු 4ක ගෞරවවේදී උපාධියක්.
 

🔹 ප්රවේශ වෙන්න අවශ්ය සුදුසුකම් මොනවාද?

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයේදී උසස් ගණිතය, සංයුක්ත ගණිතය, ගණිතය සහ භෞතික විද්යාව විෂයන්ගෙන් එක් විෂයකට සම්මාන (C) සාමාර්ථයක් සහිතව,
 
  1. අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයට ජෛවීය විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් හෝ භෞතීය විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් ඉදිරිපත් වී විෂයන් තුනකින් සමත් වීම.

      හෝ

  1. ජෛවීය විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් හෝ භෞතීය විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් විෂයන් දෙකක් සහ තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය සමත් වීම.
 
ඒ වගේම විශ්ව විද්යාල අයදුම් කිරීමේදී ඉහළ මනාපයක් ලෙස තිබීම සහ ඉංග්රීසි මාධ්යයෙන් පවත්වන යෝග්යතා පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුයි.
 
මේ සුදුසුකම් සියල්ල සපුරා තිබෙන සීමිත සිසුන් ප්රමාණයක් (මේ වසරේ 119) තෝරගන්නා අතර මෙම විෂය පථ දෙකටම එකවර යෝග්යතා පරීක්ෂණ පවත්වනවා.
 

🔹 Select වුණු පසු මොකක්ද වෙන්නේ ?

 
මෙලෙස ඇතුල්වන උපාධි අපේක්ෂාකයින් පලමු අධ්යයන වසර තුලදී Management සහ IT යන විෂය පථයන් දෙකම ඔස්සේ ඉගෙනගෙන, පලමු වසර අවසානයේදී ඔවුන්ගේ අධ්යන කටයුතු විශිෂ්ඨතා සහ කැමැත්ත පදනම් කරගෙන B.Sc. Honours in MIT හෝ B.Sc. Honours in IT යන උපාධි පාඨමාලා 02 සදහා තෝරාගැනීම සිදු කරනු ලබනවා.
 
BSc. Honours in IT
 
Bsc.Honours in IT ඔස්සේ සිය අධ්යයන කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තුවන උපාධි අපේක්ෂකයින්ට මෙම වැඩසටහන මගින් ඉදිරි වසර 3 තුලදී ඔවුන්ගේ IT දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්ය විෂයයන් ප්රදානය කරනවා. මනා සිද්ධාන්ත මෙන්ම ප්රායෝගික දැනුමක් හෙබි පරිපූර්ණ වෘත්තිකයන් පිරිසක් තාක්ෂණික ලෝකයට දායාද කිරීම මෙහි අරමුණ වෙනවා. එමෙන්ම,මෙම පාඨමාලාව තුල විශේෂම කරුණ වන්නේ මෙහි විෂයමාලාව ACM සහ IEEE වැනි මාර්ගෝපදේශ මාලාවට අලලා සකසා තිබීමයි.
 
– BSc. Honours in MIT
 
පළමු වසර අවසානයේ දී BSc Honours in MIT තෝරාගත් සිසුන්ට දෙවන අධ්යයන වර්ෂයේදී Management වගේම IT විෂයයන් ඔස්සේ අධ්යයනයටද අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔවුන්ට දෙවන වසර අවසානයේදී පහත ක්ෂේත්ර 3න් එකක් යටතේ special degree කිරිමට අවස්ථාව ලැබෙනවා.
 
▪️ Business Systems Engineering (BSE)
▪️ Operation and Supply Chain Management (OSCM)
▪️ Information Systems (IS)
 

🔹 උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව විවෘත වෙන රැකියා ක්ශේත්ර මොනවාද?

මේ සිව් අවුරුදු ගෞරව උපාධිය කළමනාකරණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය කියන ක්ෂේත්ර දෙකටම උවමනා වන පුළුල් දැනුම් සහ කුසලතා වර්ධනය කරනවා. ඒ වගේම වෘත්තීමය ලෝකයේදී උපාධිධාරීන්ට අවශ්ය මෘදු කුසලතාද ඉගැන්වෙනවා.
 

IT තෝරාගන්නා සිසුන් සදහා

Bsc. Honours in IT උපාධි පාඨමාලාව තෝරාගාන්නා සිසුන්ට පහත වෘත්තීය මාර්ග 6 ඔස්සේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන්.
 
1. Software Engineering
 
මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීමට ඉංජිනේරු මූලධර්ම යොදා ගැනීම ගැන අවධානය යොමු කිරීම.
 
2. Data Engineering/Data Scientist
 
පරිමාණීය දත්ත එකතු කිරීමට, ගබඩා කිරීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට අවශ්ය පද්ධති සැලසුම් කිරීම සහ නිර්මාණය කිරීම.
 
3. IoT Engineering
 
අන්තර්ජාලය හෝ වෙනත් සන්නිවේදන ජාල හරහා වෙනත් උපාංග සහ පද්ධති සමඟ සම්බන්ධ වී දත්ත හුවමාරු කරගැනීමට යොදාගන්නා සංවේදක, සැකසුම් හැකියාව, මෘදුකාංග සහ අනෙකුත් තාක්ෂණ පිලිබඳව අධ්යයනය.
 
4. DevOps Engineering
 
ඉහළ ප්රවේගයකින් යෙදුම් සහ සේවා සැපයීමට ආයතනයකට ඇති හැකියාව වැඩි කරන භාවිතයන් සහ මෙවලම් පිළිබඳ අධ්යයනය.
 
5. Security Engineering
 
තොරතුරු පද්ධතිවලට ආරක්ෂක පාලන මාර්ග ඇතුළත් කිරීමේ ක්රියාවලිය මඟින් ඒවා පද්ධතියේ මෙහෙයුම් හැකියාවන්වල අත්යාවශ්ය අංගයක් බවට පත් කිරීම.
 
6. Network Engineering
 
මෘදු ලෙස සන්නිවේදනය සහ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යාමට අවශ්ය විවිධ වර්ගවල ජාල සැලසුම් කිරීම, නිර්මාණය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම.
ඉතින් තොරතුරු තාක්ෂණය ආශ්රිත රැකියාවකට හීන මවන ඕනම කෙනෙකුට තෝරගන්න පුලුවන් හොඳම උපාධි පාඨමාලාව මෙයයි.
 

MIT තෝරාගන්නා සිසුන් සදහා

දෙවන වසර අවසානයේදී MIT තෝරාගත් සිසුන්ට පහත ක්ෂේත්රවලින් විශේෂ උපාධියක් ලබා ගෙන, ඒ ඒ විෂය පථ ඔස්සේ විවිධ වෘත්තීන්ට පිවිසෙන්න පුළුවන්.
 
1. ව්යාපාර පද්ධති ඉංජිනේරු- Business Systems Engineering (BSE)
 
ව්යාපාරයක ක්රියාකාරීත්වයට අවශ්ය ක්රියාවලීන්, කාර්යයන් සහ ගණුදෙණු හඳුනාගෙන ඒවා ක්රියාත්මක කර ව්යාපාරය සාර්ථකව කරගෙන යාමට අවශ්ය සවිස්තරාත්මක ප්රවේශයකි.මෙම ප්රවේශයේ ප්රධාන අංගය වන්නේ ව්යාපාර ක්රියාවලි ඉංජිනේරු විද්යාව වන අතර එයට ව්යාපාර ක්රියාවලිය පිළිබඳ සමාලෝචනය, සවිස්තරාත්මක වැඩ ප්රවාහ සිතියම් සහ දත්ත විශ්ලේෂණය ඇතුළත් වෙනවා. සාමාන්යයෙන්, ව්යාපාර පද්ධති ඉංජිනේරු විද්යාව, ව්යාපාරයක් පුළුල් වීමේදී හෝ අහස ඉහළ යන මෙහෙයුම් පිරිවැයට ප්රතිචාර වශයෙන් සිදු කෙරෙන්නක්. මෙමඟින් ව්යාපාර විශ්ලේශක, කර්මාන්ත ඉංජිනේරු, මූල්ය ඉංජිනේරු කියන රැකියා අවස්තාවලට අයදුම් කල හැකියි.
 
2. මෙහෙයුම් සහ සැපයුම් දාම කළමණාකරණය- Operations and Supply Chain Management (OSCM)
 
මෙය ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමණාකරණය, සැපයුම් ජාල, ව්යාපාර ප්රවර්ධනය යනාදී සැපයුම් දාම කළමණාකරණ ක්ශේත්රයට සම්බන්ධ විෂයන්ගේ එකතුවක්.මෙයට නිෂ්පාදන සහ සේවා කර්මාන්ත යන දෙඅංශයෙන්ම විහිදෙන පුළුල් පරාසයක කාර්යයන් ඇතුළත් වන අතර, මූලාශ්ර, ද්රව්ය කළමනාකරණය, මෙහෙයුම් සැලසුම් කිරීම, බෙදා හැරීම, සැපයුම්, සිල්ලර වෙළඳාම, ඉල්ලුම පුරෝකථනය කිරීම, ඇණවුම් ඉටු කිරීම සහ තවත් දේ ඇතුළත් වේ මෙමඟින් මෙහෙයුම් කළමණාකරු, ප්රවර්ධනය කළමණාකරු, ඉල්ලුම් සහ සැපයුම් කළමණාකරු යනාදී රැකියා අවස්ථා උදා කරගන්න පුළුවන්.
 
3. තොරතුරු පද්ධති- Information Systems (IS)
 
අවශ්ය මානව සහ භෞතික සම්පත් කළමණාකරණය කරමින් ආයතනික උපාය මාර්ග සහ ක්රියාවලි සමඟ බැඳී පවතින තාක්ෂණික අවශ්යතා තක්සේරු කිරීම, සලසා දීම, නඩත්තු කිරීම සහ තොරතුරු පද්ධති වර්ධනය කිරීම යනාදිය මෙහිදී විශේෂයි. තොරතුරු පද්ධති කළමනාකරණයේ ප්රධාන මූලධර්ම සහ භාවිතයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක හැඳින්වීමක් මෙන්ම පද්ධති ප්රවේශය, පද්ධති සැලසුම් කිරීමේ ක්රම සහ ආයතනයක් තුළ ක්රියාකාරී මෙවලමක් ලෙස පරිගණකය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ දැනුම සපයයි. මෙමඟින් තොරතුරු තාක්ෂණ කළමණාකරු (Information Systems Manager), තොරතුරු ආරක්ෂණ විශ්ලේෂක (Information Security Analyst) යන වෘත්තීන් මෙම උපාධිදාරීන්ට විවෘතයි.
 
මීට අමතරව B.Sc. Honours in MIT සහ B.Sc. Honours in IT යන උපාධි පාඨමාලා 02 මගින් පළමු වසරේ සිටිම Soft Skills Development Programs පවත්වනු ලබන අතර තෙවන වසරේ දෙවැනි අධ්යයන වාරයේදී මාස 6 ක කාලයක් සඳහා Industrial placements (Internships) සදහාද යොමු කරනු ලබනවා.
 
ඉතින් විශාල පරාසයක විහිදුනු job market එකකට මග විවර කර ගැනීමට ඔයාලට තියෙන හොඳම අවස්ථාව තමයි මේක. ඔබත් මෙම වෘත්තීය පථයන්වලට රුචිකත්වයක් දක්වන ඉහත සදහන් කල සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයෙක්නම් නොපමාව අයදුම් කරන්න.
 
 
Aptitude test registration portal (Guide Video Included):
 
Introduction to MIT/IT: https://youtu.be/ZENuGU2YcFw
🔹What is MIT?
 
The Department of Industrial Management, Faculty of Science, University of Kelaniya, offers an honours degree in Management and Information Technology (B.Sc. Honours in Management and Information Technology – MIT) and an honours degree in Information Technology (B.Sc. Honours in Information Technology – IT).
Previously, only the MIT degree was offered by the department. However, due to high demand, two honorary degrees are offered as MIT and IT from 2021 onwards.
 
🔹 About this degree programme
 
A 4-year Honors degree program that integrates both, Management and Information Technology.
 
🔹What are the eligibility requirements for admission?
 
Along with a C pass for either Combined Mathematics or Physics in the G.C.E Advanced Level Examination,
 
  1. Passing three subjects in the Biological Science stream or Physical Science stream
    or
 
  1. Passing two subjects from Biological Science Stream or Physical Science Stream and passing Information and Communication Technology.
 
Other requirements include giving high preference to the degree programme in the university application and passing the Aptitude Test. The Aptitude Test will be conducted in English at a later date after submitting the university application to the UGC.
 
🔹 What happens after being selected?

 

All selected applicants get the opportunity to follow both Management and IT subjects in the first year. Then, from the second academic year onwards, they will get to select between BSc. Honours in MIT or BSc. Honours in IT according to their personal preference and the level of excellence shown in the first year.
 

– BSc. Honours in MIT

 
Students who choose BSc.(Hons) in MIT at the end of the first year continue to study both Management and IT subjects in the second academic year. At the end of the second year, they have the opportunity to specialise in one of the following three fields.
 
▪️Business Systems Engineering (BSE)
▪️Operations and Supply Chain Management (OSCM)
▪️Information Systems (IS)
 
For students who have selected IT – BSc. Honours in IT
 
Undergraduates who wish to pursue their studies in BSc. (Honours) in IT are presented with subjects that aim to develop their IT knowledge in the next three years. It strives to endow a group of perfect professionals with quality theory and practical knowledge in the tech world. It is also worth noting that the course curriculum follows ACM and IEEE guidelines.
 

🔹 What job fields are open after graduation?

 
Students who choose the BSc. (Honours) in IT degree program can proceed through the following career paths.
 
1. Software Engineering – focus on applying the principles of engineering to software development.
 
2. Data Engineering/Data Scientist – the practice of designing and building systems for collecting, storing, and analysing data at a scale.
 
3. IoT Engineering
– describes physical objects with sensors, processing ability, software, and other technologies that connect and exchange data with other devices and systems over the Internet or other communications networks.
 
4. DevOps Engineering
– a combination of cultural philosophies, practices, and tools that increases an organisation’s ability to deliver applications and services at high velocity
 
5. Security Engineering
– the process of incorporating security controls into the information system so that they become an integral part of the system’s operational capabilities.
 
6. Network Engineering
– skilled in planning, designing, and managing the different types of networks to carry out smooth communication and connection.
 
So, this is the perfect degree for anyone with the above career dreams in IT.
 

For students who have selected MIT

 
Students who choose BSc. (Honours) in MIT degree program has the opportunity to specialise in one of the following areas and enter various careers in respective fields.
 
• Business Systems Engineering (BSE)
 
This is a detailed approach to identifying and implementing processes, tasks, and transactions that are required to run a business successfully. This approach’s main component is business process engineering, which includes a review of the business process, a detailed workflow map, and data analysis. Typically, business systems engineering is undertaken during an expansion or in response to skyrocketing operating costs. This path leads to job opportunities such as Business Analyst, Industrial Engineer, and Financial Engineer.
 
• Operations and Supply Chain Management (OSCM)
 
This is related to the combination of subjects applied to the Supply Chain Management field like Business Process Management, Supply Network, and Business Logistics. OSCM includes a broad range of functions that span both the manufacturing and service industries, including sourcing, materials management, operations planning, distribution, logistics, retail, demand forecasting, order fulfilment, and more. This pathway opens doors for job opportunities such as Operations Managers, Logistics Managers, and Demand & Supply Planners.
 
• Information Systems (IS)
 
The goal of this specialisation is to prepare graduates to assess technology needs as well as to procure, maintain, and improve information systems that are tightly linked to organisational strategies. This course provides a thorough introduction to the key principles and practices of Information Systems Management, as well as an in-depth examination of the systems approach, methods of system design, and the use of the computer as a functional tool within an organisation. Job opportunities for IS graduates include Information Systems Manager and Information Security Analyst.
 
In addition, both degrees conduct Soft Skills Development Programs in the first year and provide industrial placements (Internships) for six months in the second semester of the third year.
 
Thus, this is an invaluable opportunity for you to open your way to a wide range of demanding job markets. If you are interested in these career paths and meet the above qualifications, why wait? Apply now.
 
 
Aptitude test registration portal: https://aptitude.kln.ac.lk/
(Guide Video Included)
 
Introduction to MIT/IT: https://youtu.be/ZENuGU2YcFw
•இது களனி பல்கலைக்கழக விஞ்ஞான பீடத்தின் கைத்தொழில் முகாமைத்துவ துறையினால் வழங்கப்படும் முகாமைத்துவம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் விஞ்ஞானமாணி கௌரவப் பட்டம் (BSc Honours in Management and Information Technology – MIT) மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் விஞ்ஞானமாணி கௌரவப் பட்டம் (B.Sc. Honours in Information Technology – IT) ஆகியவை தொடர்பான விளக்கமாகும்.
 
முந்தைய ஆண்டுகளில் கைத்தொழில் முகாமைத்துவ துறையானது MIT பட்டப்படிப்பை மாத்திரமே வழங்கி வந்த போதிலும் அதிகரிக்கும் தொழிற்துறை தேவைகளை கவனத்தில் கொண்டு 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் MIT மற்றும் IT ஆகிய இரு துறைகளிலும் கௌரவ விஞ்ஞானமாணி பட்டங்களை வழங்கி வருகிறது.
 
• இந்த பட்டப்படிப்பு திட்டம் பற்றி சுருக்கமாக…
முகாமைத்துவம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் ஆகிய இரண்டையும் ஒருங்கிணைக்கும் 4 வருட விஞ்ஞானமாணி கௌரவ பட்டப்படிப்பு.
 
•இப் பட்டப்படிப்பில் சேர்வதற்கான தகுதிகள்
க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சையில் இணைந்த கணிதம் அல்லது பௌதீகவியலில் C சித்தியுடன்,
 
1) உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவில் அல்லது பௌதீக விஞ்ஞானப் பிரிவில் மூன்று பாடங்களில் சித்தியடைந்திருத்தல்.
அல்லது,
 
2) உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவில் அல்லது பௌதீக விஞ்ஞானப் பிரிவில் இரண்டு பாடங்களிலும் மூன்றாவது பாடமாக தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தில் சித்தியடைந்திருத்தல்.
 
மேலதிக தகைமைகளாக இப் பட்டப்படிப்பிற்கு அதிக முன்னுரிமையுடன் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைகுழுவிற்கு விண்ணப்பித்தல் மற்றும் ஆங்கில மொழி மூலம் நடத்தப்படும் தகுதித் தேர்வில் சித்தியடைதல் ஆகியவை கருதப்படும்.
இந்தத் தகுதிகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்யும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் (இந்த ஆண்டு 119 பேர்)
 
தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதுடன் இந்த இரு பட்டப்படிப்புகளுக்குமான தகுதி தேர்வுகள் ஒரே முறையில் நடத்தப்படுகின்றன.
 
• தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் …
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களும் முதல் ஆண்டில் முகாமைத்துவம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் ஆகிய இரண்டு துறைகளையும் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்படுவார்கள். பின்னர், இரண்டாவது கல்வியாண்டிலிருந்து அவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம் மற்றும் முதல் ஆண்டில் வெளிக்காட்டப்படும் திறமைகளின் அடிப்படையில், அவர்கள் BSc. Honours in MIT அல்லது BSc. Honours in IT பட்டப்படிப்புகளை பின்பற்றுவதற்கான வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள்.
 
• BSc. Honours in IT (தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் விஞ்ஞானமாணி கௌரவப் பட்டம்)
 
படிப்பைத் தொடர விரும்பும் இளங்கலை மாணவர்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளத் தேவையான பாடத்திட்டங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. தொழிநுட்ப உலகுக்கு தேவையான கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறை ரீதியான அறிவை கொண்ட சிறந்த நிபுணர்களின் குழுவை உருவாக்குவதே இதன் நோக்கமாகும். மேலும் ACM மற்றும் IEEE வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றிய பாடத்திட்டத்தினை கொண்டிருப்பது இதன் சிறப்பம்சமாகும்.
 
• BSc. Honours in MIT (முகாமைத்துவம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் விஞ்ஞானமாணி கௌரவப் பட்டம்)
 
முதல் ஆண்டு முடிவில் BSc. Honours in MIT இனை தேர்வு செய்யும் மாணவர்கள் இரண்டாம் கல்வியாண்டில் முகாமைத்துவம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் ஆகிய இரு பாடங்களையும் பின்தொடர்வார்கள். இரண்டாம் ஆண்டு முடிவில், கீழ்க்கண்ட மூன்று துறைகளில் ஏதாவது ஒன்றில் சிறப்புப்பட்டம் பெறும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள்.
 
· Business Systems Engineering (BSE)
· Operation and Supply Chain Management (OSCM)
· Information Systems (IS)
 
•பட்டப்படிப்பினை பூர்த்தி செய்ததன் பின்னரான தொழில் துறை வாய்ப்புகள்…
 
இந்த நான்கு வருட கௌரவ பட்டம் மூலம், முகாமைத்துவம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் ஆகிய இரு துறைகளிலும் தேவையான பரந்த அறிவு மற்றும் திறன்கள் வளர்க்கப்படுகிறது. மேலும், தொழில்முறை உலகில் பட்டதாரிகளுக்கு தேவையான மென் திறன்களும் கற்பிக்கப்படுகின்றன.
 
BSc. Honours in IT பட்டப்படிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும் மாணவர்கள் பின்வரும் 6 பாதைகள் மூலம் தமது தொழிற்துறையினை தொடரலாம்.
 
1. Software Engineering – (மென்பொருள் பொறியியல்) – மென்பொருள் துறையின் மேம்பாட்டிற்காக பொறியியலின் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துதல்.
 
2. Data Engineering/Data Scientist – தரவுகளை சேகரித்தல், சேமித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான அமைப்புகளை வடிவமைத்தல் மற்றும் உருவாக்கும் நடைமுறை.
 
3.IoT Engineering – இணையம் அல்லது பிற தகவல் தொடர்பு வலையமைப்புகள் மூலம் மற்ற சாதனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் தரவை இணைக்க மற்றும் பரிமாறிக்கொள்ள பயன்படும் சென்சார்கள், செயலாக்க திறன்கள், மென்பொருள் மற்றும் பிற தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய ஆய்வுகளை தொடர்தல்.
 
4.DevOps Engineering – தத்துவங்கள், நடைமுறைகள் மற்றும் கருவிகளின் கலவையாகும், இது அதிவேகத்தில் பயன்பாடுகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதற்கான நிறுவனத்தின் திறனை அதிகரித்தல் தொடர்பானது.
 
5.Security Engineering – தகவல் அமைப்புகளில் பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடுகளை இணைத்து, அமைப்பின் செயல்பாட்டுத் திறன்களின் இன்றியமையாத பகுதியாக மாற்றும் செயல்முறை.
 
6. Network Engineering – சுமூகமான தொடர்பு மற்றும் இணைப்புகளை பராமரிக்க தேவையான பல்வேறு வகையான வலையமைப்புகளை வடிவமைத்தல், உருவாக்குதல் மற்றும் நிர்வகித்தல்.
 
எனவே தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான எதிர்காலத்தை கனவு காணும் எவரும் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய சிறந்த பட்டப்படிப்பு இதுவாகும்.
 
BSc. Honours in MIT பட்டப்படிப்பை தெரிவு செய்யும் மாணவர்கள் பின்வரும் துறைகளில் ஒன்றில் சிறப்பு தேர்ச்சி பெற்று அந்தந்த துறைகளில் பல்வேறு தொழில்களில் நுழைவதற்காக மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு உள்ளது.
 
1.வணிக அமைப்புப் பொறியியல் (Business System Engineering-BSE)
 
ஒரு வர்த்தகத்தை வெற்றிகரமாக செயற்படுத்துவதற்கு தேவையான வர்த்தக செயற்பாடுகள். கொடுக்கல் வாங்கல்களை அடையாளம் காண்பதோடு அவற்றை செயற்படுத்துவதற்கான, விரியான அணுகுமுறையாகும்.இது வணிக ஆய்வாளர், தொழில்துறை பொறியியல், நிதி பொறியியல் போன்ற வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது.
 
2.செயற்பாடுகள் மற்றும் வழங்கல் சங்கிலி முகாமைத்துவம் (Operations and Supply Chain Management-OSCM)
 
இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் பாடவிதானமானது விநியோகச் சங்கிலி செயற்பாடுகளின் முகாமைத்துவத்திற்குரிய உலகத் தரத்தில் செயற்பாடுகளைத் தகவல் தொழில்நுட்பத்தைப் அடிப்படையாக்க் கொண்டு செயற்படுவதை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். எனவே இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டமானது செயற்பாடுகள் மற்றும் விநியோக சங்கிலி முகாமைத்துவத்தில் காணப்படும் வர்த்தக செயற்பாட்டு முகாமைத்துவத்திற்குரிய தொழில்சார் அறிவு மற்றும் நிறமைகளை வெளிக்காட்டுவதற்கான அணுகுமுறையாகும்.இதன் மூலம் செயல்பாட்டு மேலாளர், பதவி உயர்வு மேலாளர், தேவை மற்றும் விநியோக மேலாளர் போன்ற வேலை வாய்ப்புகளைப் பெறலாம்.
 
3.தகவல் அமைப்புகள் (Information Systems-IS)
 
இந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் நோக்கம் தொழில்நுட்ப தேவைகளை மதிப்பிடுவதற்கு பட்டதாரிகளை உருவாக்குவது, தேவையான மனித மற்றும் பௌதீக வளங்களை நிர்வகிக்கும் போது நிறுவன உத்திகள் மற்றும் செயல்முறைகளுடன் இறுக்கமாக பிணைக்கப்பட்ட தகவல் அமைப்புகளை வாங்குதல், பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் ஆகும்.இந்த பட்டதாரிகளுக்கு தகவல் தொழில்நுட்ப மேலாளர் (Information Systems Manager) தகவல் பாதுகாப்பு ஆய்வாளர் (Information Security Analyst) பணியிடங்கள் திறந்திருக்கும்.
 
இதற்கு மேலதிகமாக இவ் இரு கௌரவ பட்டப்படிப்புகளுக்கும் முதல் வருடத்தில் மென் திறன்கள் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களையும், மூன்றாம் கல்வியாண்டின் இரண்டாவது பருவகாலத்தில் 6 மாத காலத்திற்கு தொழிற்துறை வேலைவாய்ப்புகளையும் (Internship) வழங்குகிறது.
 
எனவே பரந்த அளவிலான தொழிற்ச்சந்தைக்கான உங்கள் எதிர்கால வாழ்வை ஆரம்பிக்க இதுவே சிறந்த வாய்ப்பாகும். இந்த தொழில் பாதைகளில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால் மற்றும் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள தகுதிகளைப் பூர்த்தி செய்தால், உடனடியாக எங்களிடம் விண்ணப்பிக்கவும்.
 
Aptitude test registration portal: https://aptitude.kln.ac.lk/
Introduction to MIT/IT: https://youtu.be/ZENuGU2YcFw

0 Comments

Your email address will not be published.